Collega Tine Bosch heeft de ambitie om zich op te werken richting Actuarieel Rekenaar. Zij vertelt hieronder kort wie ze is, wat ze doet en wat ze wil. Allemaal binnen het flexibele kader dat Talent&Pro de talenten biedt!

Welke studie heb je gevolgd?

Ik heb de studie Bedrijfswiskunde gedaan aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Hoe kwam je in aanraking met Talent&Pro?

Ik ben telefonisch benaderd, omdat mijn cv aansloot bij de werkzaamheden van Talent&Pro.

Wat sprak je destijds aan?

De ontwikkelingsmogelijkheden en het werken voor verschillende bedrijven sprak mij enorm aan.

Hoe heb je de introductieperiode ervaren?

In de introductieperiode maakten we kennis met Talent&Pro. We leerden de organisatie zelf kennen, maar kwamen ook te weten wat Talent&Pro verwacht van haar medewerkers. Zo werden we voorbereid op een elevator pitch: hoe spreek je mensen aan en vertel je ze over jezelf en over Talent&Pro in een zeer korte tijd. Ook gaf de introductieperiode een goed beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden en de daarbij horende begeleiding vanuit Talent&Pro.

Inmiddels ben je werkzaam bij Talent&Pro. Als je moet samenvatten wat je het meest aanspreekt bij de organisatie, wat is dat dan?

De ontwikkeling en de begeleiding vanuit Talent&Pro spreekt mij het meeste aan. Als je je wil en inzet toont, is er heel veel mogelijk en krijg je hulp vanuit verschillende hoeken. Daarnaast is je People Manager heel erg belangrijk. Hij of zij volgt je tijdens je loopbaan en stuurt bij waar nodig. Samen met je People Manager stel je jouw ontwikkelplan samen. Wat ik fijn vind, is dat dit altijd bespreekbaar blijft. Waar nodig of gewenst kun je jouw doelen aanpassen aan je prestaties en verwachtingen.

Welke kansen en uitdagingen biedt het ontwikkeltraject van Talent&Pro jou?

Het ontwikkeltraject is gebaseerd op je werkprestaties, je studieontwikkeling, je inzet voor Talent&Pro en je persoonlijke competenties. Mijn uitdaging ligt vooral bij de combinatie van werken en studeren. De kansen die ik tot nu toe volledig heb benut zijn mijn werkprestaties en mijn persoonlijke competenties. Met mijn studieontwikkeling ben ik ook druk bezig. De inzet voor Talent&Pro kan op vele verschillende manieren worden ingevuld. Dit doe je in overleg met je People Manager. Denk bijvoorbeeld aan kansen voor nieuwe opdrachten signaleren bij je huidige opdracht.

Waar zit je momenteel op opdracht en wat zijn je werkzaamheden?

Op dit moment zit ik op opdracht bij de pensioenuitvoerder MN Services in Amsterdam. Ik begon met het standaard toekenproces voor ouderdomspensioen. Na korte tijd werd dit uitgebreid met het uitvoeren van pensioenberekeningen en het informeren van deelnemers over hun aangevraagde proefberekening. Daarna ben ik ingezet als coördinator tussen de afdeling Toekennen en de afdelingen waar wij nauw mee samenwerken. Nu coördineer ik ook werk dat binnenkomt naast de reguliere processen en werkvoorraden. Buiten mijn dagelijkse werkzaamheden, neem ik ook deel aan projecten. Zo heb ik meegewerkt aan het invoeren van de Tijdelijke Loonheffingskorting en de AOW-compensatie. Naast het procesmatig en systematisch uitvoeren van deze projecten, heb ik ook brieven aan de deelnemers opgesteld en aanvraagformulieren gemaakt. Mijn laatste project was het schrijven van een werkinstructie en stappenplan voor een complex toekenproces, om vervolgens de medewerkers daarin op te leiden. In mijn nieuwste project draai ik mee in het proces voor ketenoptimalisatie. Het eerste doel is om een duidelijke handleiding te maken voor de betaalsystemen die we gebruiken. Ten tweede voer ik een analyse uit op de spoedbetalingen die wij elke dag van de frontoffice ontvangen, met als doel een structurele oplossing voor deze betalingen te vinden.

Hoe ervaar je de begeleiding vanuit Talent&Pro?

Vanuit Talent&Pro is de begeleiding heel erg goed. Zeker voor mijn huidige opdracht was dit erg fijn. Ik had al ervaring met coördinerende werkzaamheden, maar ik had toch behoefte aan begeleiding. Omdat ik als Talent binnen ben gekomen heb ik een People Manager voor de werkzaamheden in de Talentfase. Coördinerende werkzaamheden vallen onder de Profase. Maar toen ik aangaf deze begeleiding nodig te hebben, heeft een andere People Manager mij daar gelijk mee geholpen. Je krijgt dus echt begeleiding op maat, en je kunt je eigen tempo aangeven bij je ontwikkeling. Talent&Pro probeert samen met jou een passend ontwikkelplan te maken!

Welke ambities heb je nog binnen Talent&Pro?

Mijn ambities en uitdagingen liggen op dit moment op het gebied van de opleiding Actuarieel Rekenaar. Vanuit Talent&Pro krijg ik ruimte om mijn tijd anders in te delen. Hierdoor heb ik meer rust en ruimte om in mijn opleiding te kunnen investeren.