Als ik aan Talent&Pro denk, dan heb ik heb ik meteen de associatie met een bijenkolonie. In een bijenkolonie wordt er volgens een, op het eerste gezicht, ongestructureerde methode naar een gemeenschappelijk doel toegewerkt.

Een bijenkolonie bestaat uit een koningin, een aantal verzorgers en een aantal werkers. Het in stand houden van het nest vereist een grote mate van samenwerking. De werkers hanteren dan ook een strikte taakverdeling. Belangrijke taken zijn het maken van nieuwe raatcellen, het verzorgen van de larven, het schoonhouden van het nest, het verjagen van vijanden, het dichten van kleine nestopeningen, het ventileren van het nest, het maken van honing, het zoeken naar voedsel en het beschermen van het nest.

Er zijn echter een paar bijen, zo’n 3 procent van de gehele kolonie, die geen vast takenpakket hebben. Zij vliegen wat rond zonder duidelijk doel, rondkijkend naar zaken die interessant kunnen zijn voor de kolonie. Als alles goed gaat met de bijenkolonie zijn deze bijen enigszins overbodig. Het zijn een beetje de dromers en de lanterfanters van de kolonie. Deze bijen worden pas belangrijk als het slecht gaat met de kolonie. Ze worden dan niet teruggeroepen en aan het werk gezet, maar het percentage ‘lanterfanters’ wordt op dit moment juist opgeschroefd tot twintig procent. De kolonie zoekt de oplossing niet in het harder aan het werk zetten van de bijen, maar laat juist een groter aantal bijen op zoek gaan naar een creatieve oplossing.

Talent&Pro is een jong bedrijf. De vele jonge mensen kijken vaak anders tegen zaken aan dan onze ‘oudere concurrenten’. Net als bij de bijenkolonie is deze afwijkende visie erg waardevol. Het leidt vaak tot creatieve oplossingen. De jonge ‘kolonie T&P’ heeft de moed om te kiezen voor een andere benadering en streeft zodoende de ‘oudere concurrenten’ voorbij!