Compliance en Customer Due Diligence: wat is het en wie doet het?

Het zijn twee hot items in de financiële wereld momenteel. Compliance en Customer Due Diligence. Niet te verwarren met de andere Engelse woorden complaining (klagen), complacence (inschikkelijkheid) of het Spaanse woord cumpleanos (verjaardag), al zijn er zeker raakvlakken. Talent&Pro kon eigenlijk niet anders dan ook deze dienst aanbieden en een business unit Compliance, Risk & Legal starten. De officiële opening is sinds een paar maanden een feit. Een goed moment om even stil te staan bij het traineeship Compliance/CDD en tekst en uitleg te geven.

Wat is compliance?

De letterlijke betekenis van het Engelse woord compliance is ‘naleving’. In de financiële sector slaat deze term op de bedrijfsvoering van een organisatie. Compliance kan dan ook gedefinieerd worden als het bevorderen en doen toezien op de naleving van externe en interne regels die relevant zijn voor de integriteit van de organisatie. Hierbij is de laatste jaren een verschuiving zichtbaar: van het toezien op naleving naar het bevorderen van integriteit. Het doel is voorkomen dat zich opnieuw financiële schandalen voordoen en dat het vertrouwen in de financiële sector vergroot wordt. De financiële wereld is continu in beweging. Minder persoonlijk contact, complexere producten, een groeiende wirwar van geldstromen en modernere (maar ook verhullende) digitale middelen. Dit allemaal maakt dat er veel te controleren is. De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien er streng op toe dat dit ook gebeurt.

Wft en Wwft

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht banken en verzekeraars om een compliance-functionaris in huis te hebben. Deze compliance-functionaris mag verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld die van compliance officer. Waar deze persoon zich met name mee bezighoudt is Customer Due Diligence (CDD), ook wel bekend als Know Your Customer (KYC). Dit betekent dus dat financiële dienstverleners naast producten beheren en aanbieden aan klanten, diezelfde klanten ook moeten screenen om praktijken als witwassing en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit is formeel vastgelegd in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Taken van een compliance officer en CDD-analist

Is dit dan inderdaad wat je te wachten staat als je het traineeship Compliance/CDD bij Talent&Pro gaat doen? Dat is zeker de bedoeling. Je kunt van CDD-analist doorgroeien tot compliance officer, procesmanager of teamleider. Een compliance officer is de spin in het web van wet- en regelgeving, risicoanalyses, beleid en monitoring. Die bevindingen rapporteert hij dan aan een Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen. Accuraatheid, integriteit en communicatieve kracht zijn vanzelfsprekend de belangrijkste competenties.

Dirk Wilken ging je voor. Voorheen was hij werkzaam als CDD-analist bij de Volksbank. Een uitdagende functie waarin hij dagelijks tegen nieuwe vraagstukken aan liep: “Onderzoeken die je uitvoert als CDD-analist zijn enorm breed en diepgaand. Bijna ieder cliëntenonderzoek ziet er anders uit. Dit komt onder andere door het KYC-principe. Verschillende (internationale) regelgevende instanties geven aan een onderzoek kaders, waarbinnen financiële instellingen de ruimte hebben om te acteren en beleid op te stellen. Het interessante aan deze kaders is dat je als CDD-analist wel de vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan een onderzoek. Zolang je er maar voor zorgt dat zowel je organisatie als de cliënt ‘compliant’ zijn.”

Traineeship Compliance/CDD

Het belang van Customer Due Diligence

Wat is Customer Due Diligence dan precies? Due Diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence wijst je dus op de zorgvuldigheid die je als financiële dienstverlener moet betrachten met betrekking tot de klanten waarmee je in zee gaat. Niet alleen qua type bedrijf, maar ook wat betreft de bedrijfsstructuur, eigenaren, intenties en andere mogelijke risico’s. Dus naast controleren ben je ook continu aan het anticiperen. Eén verkeerde inschatting kan ertoe leiden dat frauduleuze zaken niet aan het licht komen. Dirk vat voor ons de waarde van CDD samen: “Door binnen jouw organisatie orde op zaken te stellen op het gebied van Compliance en Customer Due Dilligence, versterk je het vertrouwen in de financiële sector én pak je tegelijkertijd de rotte appels in de samenleving aan, hoe mooi is dat!?”

Teamleider in de wereld van Compliance, CDD en KYC

Dat is wat Dirk deed in zijn tijd als CDD-analist. Inmiddels is hij doorgegroeid naar teamleider van de afdeling die het cliëntenonderzoek uitvoert bij de Volksbank. Deze afdeling doet onderzoek naar integriteitsrisico’s bij bestaande en nieuwe klanten. Dit speurwerk wordt enerzijds uitgevoerd om vanuit het Know Your Customer-principe te bepalen of een klant bij de organisatie past. Daarnaast is het ook gewoon noodzakelijk om te voorkomen dat klanten producten misbruiken. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld, het plegen van fraude of het financieren van terrorisme.

De functie van teamleider vraagt van Dirk zowel een generalistische en bemiddelende als specialistische en coachende blik: “In mijn rol als teamleider ben ik de schakel tussen andere afdelingen en stakeholders. Daarnaast zit er ook een stuk aan persoonlijke ontwikkeling van het team in mijn takenpakket en heb ik een grote verscheidenheid aan operationele verantwoordelijkheden, zoals proces- en kwaliteitsverbeteringen. De combinatie van CDD/KYC en de rol van teamleider geven mij een enorme drive om iedere dag met plezier naar mijn werk te gaan!”

Vind jij dit ook een fascinerend vakgebied en wil jij als secure en ambitieuze starter doorgroeien tot compliance officer, KYC-analist, fraudespecialist of procesmanager? Bekijk dan de vacature voor trainee Compliance/CDD bij Talent&Pro.