IFRS 17 komt eraan!

Wanneer je in de financiële dienstverlening werkt, is de kans groot dat je te maken krijgt met International Financial Reporting Standards (IFRS). Bij Talent&Pro vinden we het belangrijk dat onze collega’s op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IFRS. Even geleden is de implementatie van IFRS 17 aangekondigd. Oscar Palstra (Principal bij Talent&Pro) legt uit wat deze implementatie inhoudt en wat de gevolgen (kunnen) zijn.

IFRS-normen bestaan uit verschillende afspraken met betrekking tot het jaarverslag van beursgenoteerde bedrijven. In deze normen wordt uitgelegd hoe en wanneer bepaalde financiële zaken in het jaarverslag moeten worden opgenomen. De IFRS-normen worden vastgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB). Het doel van deze normen is om een standaard te ontwikkelen die de financiële situatie van een bedrijf juist weergeeft. Doordat alle bedrijven zich aan deze standaard houden, is het veel eenvoudiger om de situatie van verschillende bedrijven te toetsen en met elkaar te vergelijken.

De implementatie van IFRS 17

De aangekondigde IFRS 17 omvat het onderwerp verzekeringscontracten. In deze standaard staat beschreven hoe verzekeringscontracten gewaardeerd moeten worden. De IASB heeft 1 januari 2021 vastgesteld als invoerdatum van IFRS 17. Op die manier hebben bedrijven genoeg tijd om de standaard te implementeren. Hoewel de gedachte achter IFRS 17 redelijk eenvoudig is, zal de implementatie wat ingewikkelder zijn vanwege de invloed op een groot aantal facetten.

Wat gaat er veranderen?

Eén van de grootste veranderingen voor verzekeraars is dat er gekeken zal worden naar de marktwaarde van verzekeringscontracten. Dit houdt in dat we uitgaan van de werkelijke waarde van de verplichtingen uit verzekeringscontracten. Dit heeft als gevolg dat de winst en het eigen vermogen meer kan gaan fluctueren. De kans bestaat dat verzekeraars hierdoor minder risico’s gaan nemen op het gebied van beleggingsbeleid en/of hogere premies moeten vragen. Op een verzekeringscontract zit voor de verzekeraar een winstmarge. Deze winstmarge is vastgesteld op basis van de bij aanvang verwachte duur van het contract. Deze winstmarge mag niet in één keer naar de winst- en verliesrekening, maar moet evenredig over de looptijd van het contract verdeeld worden. Om dit voor lopende contracten te realiseren moet nagegaan worden wat de winst bij het afsluiten van het contract zou zijn geweest onder deze regelgeving.

De verwachting is dat de invoering van IFRS 17 een complexe klus gaat worden en dat verzekeraars daar in 2017 al mee moeten beginnen. Er zullen impactanalyses moeten worden gemaakt en systemen worden aangepast. Wij houden je natuurlijk op de hoogte van deze implementatie!

Meer weten over IFRS 17 en werken in de financiële dienstverlening? Neem dan contact met ons op of bekijk onze vacatures.