Diplomaplicht leidt tot kopzorgen

Nu de diplomaplicht komend jaar zijn intrede doet, schrapen veel adviseurs hun papiertjes bij elkaar om te zien of ze in aanmerking komen voor overgangsregelingen en deelname aan de aangeboden inhaal-PE-examens. Dik van Velzen van NIBE SVV voorspelt ‘sociale drama’s’.

Knaken, werkzaam als commercieel medewerker voor het Hypotheekcentrum voor Ondernemers heeft haar rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld. Ze vindt het oneerlijk dat ze met haar diploma’s Woningfinanciering 2, Zakelijke kredietverlening en Wft schade niet voor een gelijkstelling of overgangsregeling voor Adviseur Hypotheken in aanmerking komt. Ze wil graag als hypotheekadviseur gaan werken en doet op dit moment een hbo-opleiding bedrijfskunde om haar positie te verstevigen. Ze had verwacht na deze opleiding alleen nog het diploma Wft Leven te moeten behalen om te voldoen aan alle eisen. “Maar nu moet ik daarnaast ook weer een aantal nieuwe vakopleidingen halen”, zegt Knaken. “Als drukbezette werkende moeder zie ik mezelf dat niet doen.”

Gelijkstelling

Dat Knaken alle benodigde vakopleidingen (basis, vermogen en hypothecair krediet) moet volgen en geen enkele gelijkstelling verkrijgt, komt doordat in 2006 bij de invoering van de Wfd is bepaald dat slechts de combi Woningfinanciering 2 en Assurantiebemiddeling B gelijk staat aan de diploma’s Hypothecair Krediet en Basis. Een diploma Assurantie B heeft Knaken echter nooit gehaald. “Dat ging vervallen. En dus heb ik destijds gekozen voor de nieuwe opleiding Wft Schade, daar had ik toen het meeste aan.” Door het ontbreken van Assurantie B is Woningfinanciering 2 waardeloos. Knaken: “Dat vind ik erg oneerlijk.” Ze heeft zich inmiddels gewend tot het CDFD, de AFM en het ministerie van Financiën. Die gaven alle aan dat de regeling nu eenmaal zo is en dat de opleiding Woningfinanciering geen waarde heeft zonder Assurantie B. De rechtsbijstandverzekeraar gaat nu contact zoeken met het ministerie.

Drama

Knaken zegt dat ze deze situatie onmogelijk had kunnen voorzien. Dik van Velzen van opleidingsinstituut NIBE SVV nuanceert dat enigszins. “Bij de invoering van de Wfd is duidelijk gemaakt hoe de overgangsregeling werkte. Medio 2005 was die al tot in detail bekend en men kon toen tot oktober 2007 de diploma’s halen. Echter, op dat moment hoefden individuele adviseurs niet zelfstandig aan de opleidingseisen te voldoen, als hun feitelijk leidinggevende de juiste papieren maar had. Nu we de diplomaplicht krijgen, is dat anders.” Van Velzen denkt dat duizenden adviseurs in dezelfde situatie zitten. “Ze hebben niet de juiste papieren, vallen buiten allerlei overgangsregelingen en moeten ineens een aantal vakopleidingen volgen. Vaak zijn het goed functionerende commerciële medewerkers in de binnendienst die soms in hun werk ook adviestaken hebben en dus aan de diplomaplicht moeten voldoen. Ik zie het somber in dat dat allemaal gaat lukken voor 1 juli 2015. Ik verwacht dat veel van deze mensen ontslagen gaat worden. Een sociaal drama.”

Ook Knaken vreest voor haar positie. “Als ik niet tijdig voldoe aan de nieuwe richtlijnen, dan zou mijn positie ter discussie kunnen worden gesteld”.

Bron: amweb.nl