De Energiebespaarlening: bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij

Jan Willem van Beek, directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten: “Mensen leven bewuster. Ze willen minder verspillen en moeten scherper zijn op de uitgaven sinds de crisis. Slim investeren is hier een mooi antwoord op!”

Van-Beek---vierkantWij zijn in gesprek met de heer Jan Willem van Beek, directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), over de in januari 2014 geïntroduceerde Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid voor particulieren om energiebesparende maatregelen voor hun eigen huis te kunnen financieren. De leningen worden verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, een fonds dat is opgezet door de Rijksoverheid. De Rabobank en de ASN Bank zijn co-financiers van dit fonds. Het fonds en de Energiebespaarlening worden via de landelijke campagne ikinvesteerslim.nl wereldkundig gemaakt.

De campagne richt zich op particuliere woningeigenaren en op de zakelijke markt. Wij zijn benieuwd naar de eerste ontwikkelingen rondom deze nieuwe lening en bevragen de heer Van Beek.

Energiebesparen op 1 miljoen woningen in 2020

SVn is, als niet-commerciële partij met veel know-how op dit vlak, begin 2014 aangewezen door het Rijk als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Maar wat was eigenlijk de aanleiding voor deze nieuwe Energiebespaarlening? Van Beek legt uit: “Voorafgaande aan de oprichting het Nationaal Energiebespaarfonds is er een haalbaarheidsstudie gedaan onder de noemer ‘Het Nationaal Fonds Energiebesparing (NFEB)’. De doelstelling die voortvloeide uit deze studie was bij 1 miljoen woningen energiebesparing te realiseren in 2020. Er zijn 3,8 miljoen koopwoningen in Nederland, waarvan 2,8 miljoen huishoudens vallen onder de doelgroep lagere en middeninkomens. Voor deze groep zagen wij de Energiebespaarlening als een slimme investering die de nodige energiebesparing kan gaan opleveren. Daar richten we ons dan ook op in de campagne genaamd: ‘Ik investeer slim!’.”

Nieuwe werkwijze vereist flexibiliteit

Wanneer een particulier graag zo’n lening wil, waar kan hij dan terecht? Van Beek geeft aan: “Aanvragen van particulieren kunnen direct bij de SVn worden gedaan onder andere via ikinvesteerslim.nl, waar de voorwaarden staan en waar je de lening direct kunt aanvragen. En de aanvragen lopen goed. Voor ons is deze werkwijze wel nieuw, en daardoor vereist het een zekere mate van flexibiliteit en creativiteit bij bijvoorbeeld de inzet van personeel. We hebben een vaste kern met daaromheen een grote flexibele schil die wordt geleverd door Talent&Pro. Persoonlijke aandacht is een belangrijk speerpunt in de campagne, en die aandacht moet ook tijdens de pieken gegeven kunnen worden. Gelukkig kunnen wij snel schakelen en de deskundigheid garanderen, omdat Talent&Pro de juiste mensen kan leveren. Dat is een geruststelling.”

Aannemers en installateurs zien dit als een goed initiatief

Van Beek gaat verder: “We merken dat we nog in een opstartfase zitten. Offertes van aannemers en installateurs moeten aan bepaalde eisen voldoen. Dat is wederzijds nog even wennen en aftasten. De aannemers en installateurs beginnen het nu op te pikken. Zo stonden we met ‘Ik investeer slim’ op de Huishoudbeurs, omdat een kozijnenleverancier het nuttig vond de bezoekers te attenderen op de mogelijkheden. Geweldig natuurlijk! En de eerste mensen die een lening zijn aangegaan zijn ook erg enthousiast. Zij waren namelijk allemaal aanwezig tijdens de landelijke persdag, wat zeker bijzonder is te noemen.”

En wat gaat de toekomst brengen?

Van Beek: “Als we kijken naar de toekomst van de Energiebespaarlening, dan kunnen we concluderen dat we de komende 3 jaar fondsmanager zijn. En er is genoeg te doen. Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat er nog veel huishoudens zijn die zuiniger met hun energie om kunnen gaan – daar willen we op inspelen. Verder anticiperen we op verschillende manieren om op de markt om aangehaakt te blijven. Bijvoorbeeld of de maatregelen moeten worden uitgebreid, hoe de klant reageert en hoe de maatschappij verandert. Als SVn kijken we natuurlijk ook hoe de Energiebespaarlening combineert met bijvoorbeeld de Duurzaamheidslening, een ander product waarmee we in 2009 zijn gestart. En we kijken of er behoeften zijn waar de markt niet goed op kan reageren. Als dat gebeurt zullen we overwegen om in te springen.” Van Beek sluit af: “De Energiebespaarlening is een typisch voorbeeld van een mooi product dat voortkomt uit een goede samenwerking. De overheid stimuleert; financiële dienstverleners co-financieren en wij voeren uit. Een prachtig initiatief, want hiermee kunnen we bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij, wat weer mooi aansluit bij de visie van SVn!”

Over SVn

SVn is een onafhankelijke financiële partner voor gemeente, provincie, woningcorporatie en andere marktpartijen in volkshuisvesting. Met succes zet SVn al vanaf 1996 verschillende diensten op zoals revolverende fondsen voor gemeenten, maar ook de Starterslening en de Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren. De nieuwe Energiebespaarlening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds.