Rabobank Utrecht maakt inhaalslag door Match&More

Match&More-medewerker Michiel Cannoo in projectteam Rabobank Utrecht e.o.: “Mijn ‘toverformule’ in Excel bespaarde ons veel tijd en gaf snel inzicht aan MT met wekelijkse rapportage.”

Rabobankvestiging Utrecht e.o. wil haar zorgplicht graag serieus nemen en stond hierdoor onlangs voor een dubbele uitdaging: door onvoldoende onderhoud en niet-reconstrueerbare adviezen, was een inhaalslag hard nodig. Om meteen spijkers met koppen te slaan, besloot de bank deze inhaalslag aan te grijpen om tevens de  verzekeringspolissen van derde maatschappijen waar mogelijk om te zetten naar een nieuw verkoopsysteem. Het moest snel, maar natuurlijk ook goed gebeuren. Na contact met Match&More werd er een projectteam opgezet voor het voeren van onderhoudsgesprekken, documenteren van het advies rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het omzetten naar het nieuwe systeem. Michiel Cannoo was Adviseur Verzekeren Bedrijven in het projectteam. Michiel: “Eén van de highlights van dit project was het bedenken van een creatieve oplossing voor de wekelijkse managementrapportage. Het werd een rapportage die zichzelf updatet, en die bovendien de werkvloer direct inzicht geeft in de actuele werkvoorraad.”

Kan je meer vertellen over de aanleiding van het project?

Michiel Cannoo vertelt dat de Rabobank op alle fronten wil voldoen aan haar zorgplicht. Zo ook rondom de advisering en vastlegging van het AOV-advies. Michiel: “In januari is hiervoor het Advieskader AOV geïntroduceerd, met daarin onder andere een nieuwe werkwijze. Deze werkwijze is gericht op het advies over inkomensrisico als gevolg van arbeidsongeschiktheid voor ondernemers. Dit resulteert in een aantal aanscherpingen rondom advies en vastlegging die snel en goed opgepakt dienen te worden.”

Wat zijn zoal deze belangrijke aanscherpingen binnen de zorgplicht?

“Eén van de aanscherpingen betreft de klantsituatie: deze is bepalend voor de complexiteit van het advies. Belangrijk daarbij is dat niet het product, maar het advies centraal staat. Ook is het van belang om de klant het gesprek beter te laten voorbereiden. Dit kan de bank stimuleren door een duidelijke brochure aan te bieden over het product en de bijbehorende risico’s, maar ook door een goede inventarisatie te maken tijdens het inplannen van de afspraak met de klant. Waar zit de behoefte nu precies? Welke risico’s zijn acceptabel voor het huishouden, als je kijkt naar de financiële waarden? En wat kan de bank dan aan bijpassende informatie aanbieden?” Michiel gaat verder: “Een ander nieuw onderdeel in de aanscherpingen is de introductie van standaard advieswaarden en geadviseerde productkenmerken. Hiervoor is een adviesrapport beschikbaar. In dit rapport zitten de grenzen van het product verwerkt en komen de verplicht te bespreken punten aan bod. Zo omvat het adviesgesprek alle stappen van het adviesproces. Niet alleen de inventarisatie is belangrijk, maar ook de mogelijkheid om het advies achteraf goed te reconstrueren. Ook voor de klant moet het adviesgesprek een herkenbaar en realistisch beeld schetsen. Na afloop van het adviesgesprek ontvangt de klant namelijk ook een kopie van het adviesrapport.”

Bovenstaande ontwikkelingen gaven de kaders aan voor het project. Hoe zijn jullie vervolgens te werk gegaan?

“Match&More heeft de opdracht aangenomen voor een vaste prijs, ongeacht duur, zwaarte of aantal medewerkers. Om binnen deze bandbreedte ons werk te doen, was ‘lean en mean’ te werk gaan dus zeker één van onze uitgangspunten.” Voor dit project werden de Match&More-collega’s geïntegreerd in het vaste team Verzekeren bedrijven van de bank. Michiel: “In mijn rol genoot ik aan de ene kant veel vertrouwen en vrijheid, maar aan de andere kant kregen we als team wel een scherpe deadline mee. We zijn de uitdaging aangegaan, en met succes. We hebben de deadline gehaald. Sterker nog, we waren zelfs voor de afgesproken datum klaar.”

Hoe kwam het dat jullie eerder klaar waren dan gepland?

Michiel legt de oorzaak bij de aard van detachering. “Eén van de kenmerken van gedetacheerde medewerkers is dat ze met een frisse blik creatieve en innovatieve oplossingen kunnen aandragen. Die we vervolgens ook zelf implementeren, zoals de managementrapportage in dit project. Meetinstrumenten zoals deze zijn van groot belang om de voortgang van een project te monitoren. ‘Meten is weten’ gaat hier dus zeker op.” Michiel, enthousiast: “Mijn kracht zit onder andere in mijn uitgebreide kennis van Excelformules. Ik heb een query van de te behandelen dossiers uit het CRM-systeem geëxporteerd naar Excel en met formules  gekoppeld aan de afgesproken KPI’s. Op deze manier was er op ieder moment een rapportage beschikbaar van de actuele status. Dit vertelde ons en het managementteam bijvoorbeeld precies waar de binnendienst nog meer afspraken moest inplannen of waar we goed bij waren. Hiermee wonnen we tijd en creëerden we tegelijkertijd rust. Dit was zeker een belangrijke reden voor het eerder opleveren van dit project, met goed resultaat. Ik kijk dan ook graag terug op dit geslaagde project!’

Goed nieuws dus voor de bank. Zij voldoen nu met een gerust hart aan de nieuwe zorgplicht. Kunnen ze nog een controle verwachten?

“Uiteraard,” zegt Michiel, “De implementatie van de goedkeuringscommissie (IGC) heeft als doel om zorg te dragen voor een tijdige en adequate implementatie van wet- en regelgeving bij het aangesloten bankenbedrijf. De IGC heeft een projectenkalender opgesteld waarin staat welke projecten spelen, wanneer deze afgerond dienen te zijn en wat de doelstelling is. Jaarlijks toetst het interne controleteam van Rabobank Nederland de banken op deze projecten. Ook de Rabobank Utrecht e.o. komt dus aan de beurt.”

De rol van Match&More bij Rabobank Utrecht e.o.

Naar aanleiding van de projectenkalender van de IGC heeft Match&More in augustus 2013 van Rabobank Utrecht e.o. de opdracht gekregen om het onderdeel AOV binnen de formule Bedrijven Advies invulling te geven en vóór 31 december 2013 af te wikkelen. De insteek was het leveren van een totaaloplossing voor het bijwerken van de achterstand, en dat tegen een vaste prijs. Inmiddels is het project met het gewenste eindresultaat opgeleverd.