Nieuw besturingsmodel

De groei van financieel detacheerder Talent&Pro heeft aanzet gegeven tot een aanpassing van het besturingsmodel van de organisatie. Per 1 juli 2013 verandert de invulling van enkele rollen in het huidige bestuur. Naast deze interne verschuiving wordt er ook een nieuwe functie toegevoegd aan het management team.

Sinds 2010 heeft Talent&Pro een enorme groei doorgemaakt: een verdrievoudiging van omzet en aantal medewerkers. Enerzijds door autonome groei, anderzijds door de overname van Numerando en de detacheringstak van Match and More. Deze groei vroeg om aanpassingen van het bestaande bestuurlijke model. Per 1 juli 2013 bestaat het bestuur, naast de Algemeen en Financieel Directeur, uit twee Commercieel Directeuren (Verzekeringen en Bancair), een Directeur Operations en een Directeur Business & Brand.

Tweeledig doel

Algemeen directeur Emile Bezemer heeft samen met het huidige management het nieuwe besturingsmodel vormgegeven. “Het doel van de aanpassing is tweeledig. Enerzijds het nog beter bereiken en bedienen van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en anderzijds het doorontwikkelen van innovatief HR-beleid om de nieuwe generatie medewerkers klaar te stomen voor de financiële dienstverlening van morgen,” aldus Bezemer.

Business Development & Brand Management

Een interessante ontwikkeling in de aansturing van de organisatie is de oprichting van de nieuwe bedrijfstak Business Development & Brand Management. Bezemer: “We merkten dat het nodig was om dichter op de actualiteit van de financiële dienstverlening te zitten. Alleen zo kunnen we sneller aanhaken bij ontwikkelingen in de markt en deze vertalen naar diensten die daar goed op aansluiten.” Jorg Schuckmann, voorheen Directeur Verzekeringen bij Talent&Pro, zal deze taak op zich nemen.

Operations

Een nieuw gezicht binnen het bestuur is Nick Deenik, die de functie van Directeur Operations gaat invullen. In deze positie gaat hij aan de slag met een nieuw HR-beleid dat de medewerkers nog meer voorbereid op de altijd veranderende financiële markt. Met de toevoeging van Deenik heeft Match&More een vertegenwoordiger in het bestuur; eerder was hij actief als Directeur Opleidingen voor de overgenomen financieel detacheerder. Het volledige nieuwe bestuur, van links naar rechts (zie bovenstaande foto):

  • Gert Jaap Haan, Commercieel Directeur Verzekeringen
  • Edwin van den Elst, Commercieel Directeur Bancair
  • Juliette Pirée, Financieel Directeur
  • Emile Bezemer, Algemeen Directeur
  • Jorg Schuckmann, Directeur Business & Brand
  • Nick Deenik, Directeur Operations